Portal al Profesorului de Religie Ortodoxa
February 22, 2019, 03:39:37 AM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: SMF - Just Installed
 
  Home Help Search Login Register  
  Show Posts
Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 88
1  Resurse educationale pentru profesori / Olimpiada de religie / Tematica_olimpiada de religie faza pe sector_clasele IX-XII_2018-2019 on: January 27, 2019, 01:55:06 PM
Tematica_olimpiada de religie faza pe sector_clasele IX-XII_2018-2019

Sursa: ISJ Bihor
2  Resurse educationale pentru profesori / Olimpiada de religie / Tematica_olimpiada de religie faza pe sector_clasele V-VIII_2018-2019 on: January 27, 2019, 01:51:48 PM
Tematica_olimpiada de religie faza pe sector_clasele V-VIII_2018-2019
La clasele a V - a si a VI - a tematica este dupa programa noua in vigoare.

Sursa: ISJ Bihor
3  Resurse educationale pentru profesori / Olimpiada de religie / Calendar desfasurare olimpiada de religie_2018-2019 on: January 26, 2019, 12:00:58 PM
A fost aprobat ordinul nr. 3.015/2019 https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/ordin%20nr.%203015_2019%20modificare%20Metodologie-cadru%20competitii%20scolare_1.pdf privind modificarea anexei nr. 1 a ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare, cu modificările ulterioare

Ordinul 4.203/2018 https://www.edu.ro/sites/default/files/Ordin%204203_2018_Meotodologie-cadru%20competitii%20scolare.pdf privind modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare

Noul Regulament de organizare si desfasurare a olimpiadei de religie, valabil incepand din anul scolar 2018-2019 il gasiti la urmatorul link:
http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=253.120

Calendar desfasurare olimpiada de religie_2018-2019 - atasat

Sursa: https://www.edu.ro/olimpiade-si-concursuri
4  Resurse educationale pentru profesori / Olimpiada de religie / Olimpiada de religie_cultul ortodox_regulament organizare-desfasurare_2018-2019 on: January 26, 2019, 11:50:00 AM
Regulament specific de organizare si desfasurare a OLIMPIADEI DE RELIGIE-CULTUL ORTODOX, clasele V-XII, valabil incepand cu anul scolar 2018-2019
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Regulament%20specific_Olimpiada%20Nationala%20Religie%20Ort%20V-XII%202019.pdf

Anexele prezentului regulament, cuprind si tematica generala a olimpiadei de religie (etapa locala, judeteana si nationala)

Calendarul de desfasurare si organizare al olimpiadei de religie il gasiti la urmatorul link:
http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=554.msg3171#msg3171

Sursa: https://www.edu.ro/olimpiade-si-concursuri
5  Resurse educationale pentru profesori / Concursuri scolare_religie / Concurs national_Cultura si spiritualitate romaneasca_regulament_2019 on: January 25, 2019, 09:51:36 AM
Concurs national_Cultura si spiritualitate romaneasca_regulament_2019
https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/Regulament%20Cultura_si_spiritualitate_gimnaziu_liceu%20%20%202019.pdf

Sursa: https://www.edu.ro/olimpiade-si-concursuri
6  Titularizare si grade didactice_invatamant preuniversitar / Gradul I_invatamant preuniversitar / Colocviul de admitere pentru gradul didactic I seria 2019-2021 on: January 22, 2019, 01:50:27 PM
Graficul desfasurarii colocviului de admitere la gradul didactic I seria 2019-2021, Universitatea din Oradea
https://isjbihor.ro/download/perfectionare/Gradul%20I/2018%202019/colocviu%202019.pdf

Graficul desfasurarii colocviului de admitere la gradul didactic I seria 2019-2021, Universitatea BABES-BOLYAI Cluj-Napoca
https://isjbihor.ro/download/perfectionare/Gradul%20I/2018%202019/Grafic%20colocviu%20gr.%20I%20seria%20%202019-2021.pdf

Sursa: https://isjbihor.ro/perfectionare/grad-didactic-i/1278-colocviul-de-admitere-pentru-gradul-didactic-i-seria-2019-2021
7  Titularizare si grade didactice_invatamant preuniversitar / Titularizare religie / Titularizare 2019_modele subiecte-bareme_religie ortodoxa_alte culte on: January 08, 2019, 11:21:32 AM
Modele de subiecte și bareme la disciplina religie, cultul ortodox si alte culte - Titularizare 2019

Examenul scris pentru concursul de Titularizare 2019 va avea loc in data de 17 iulie 2019

Sursa: http://subiecte.edu.ro/2019/titularizare/modeledesubiecte/
8  Titularizare si grade didactice_invatamant preuniversitar / Titularizare religie / Titularizare religie_invatamant preuniversitar_2019 on: January 08, 2019, 11:00:02 AM
Metodologia - Cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020
https://www.isjbihor.ro/download/resurse%20umane/2018/Mobilitate%202019%202020/Cereri%20mobilitate%202019-2020/Metodologie%20mobilitate%20pers%20did%202019_2020.pdf

C A L E N D A R U L mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019 - 2020
https://www.isjbihor.ro/download/resurse%20umane/2018/Mobilitate%202019%202020/Cereri%20mobilitate%202019-2020/Calendar%20mobilitate%202019-2020.pdf

Programa titularizare valabila 2019-2020
Religie creştină după Evanghelie - programa noua
https://www.isjbihor.ro/download/resurse%20umane/2018/Mobilitate%202019%202020/Programe%20titularizare%20valabile%202019-2020/OM%205366%20MO%20Religie%20crestina%20dupa%20Evanghelie%20TIT.pdf

Religie ortodoxa si alte culte - in atasament

Sursa: https://www.isjbihor.ro/resurse/metodologie/1274-metodologia-cadru-privind-mobilitatea-personalului-didactic-de-predare-din-invatamantul-preuniversitar-in-anul-scolar-2019-2020
          https://www.isjbihor.ro/resurse/programe-pentru-concurs/1276-programe-titularizare-valabile-2019-2020
9  Resurse educationale pentru profesori / Optionale religie / Regulament_avizare-aprobare_CDS 2018-2019 on: December 28, 2018, 11:43:56 AM
Regulament de avizare/ aprobare a propunerilor de curriculum la decizia scolii pentru anul scolar 2018-2019.
https://isjbihor.ro/download/Informatizare/Regulament%20CDS%202018_2019.pdf

Sursa: https://isjbihor.ro/resurse/noutati/1280-regulament-de-avizare-aprobare-a-propunerilor-de-curriculum-la-decizia-scolii-2018-2019
10  Ghid pentru profesori_manuale_predarea religiei / Ghid pentru profesori_predarea religiei_clasa pregatitoare / Ghid pentru profesori_predarea religiei_clasa a IV - a_2018 on: December 28, 2018, 11:33:41 AM
La ed. Basilica a mai apărut un ghid pentru clasa a IV-a:
http://patriarhia.ro/images/pdf_2018/1.pdf
Mai multe info aici: http://ziarullumina.ro/ghidul-pentru-profesorii-care-predau-religia-la-clasa-a-iv-a-140019.html

Sursa: prof. Alexandru Hrab, Scoala Gimnaziala Satchinez, jud. Timis
         http://www.religieortodoxa.ro/forum/index.php?topic=381.15 postarea cu denumirea Ghidul pentru profesorii care predau religia la clasa a IV-a
11  Ghid pentru profesori_manuale_predarea religiei / Manuale digitale religie / Re: Ghidul pentru profesorii care predau religia la clasa a IV-a on: December 28, 2018, 11:25:21 AM
Tin sa va multumesc pentru contributia cu materiale.

Ghidul este util atat colegilor incepatori, cat si colegilor cu experienta.
12  Titularizare si grade didactice_invatamant preuniversitar / Gradul I_invatamant preuniversitar / Colocviul de admitere pentru gradul didactic I seria 2019-2021 on: December 19, 2018, 08:57:38 PM
Colocviul de admitere pentru gradul didactic I seria 2019-2021
https://isjbihor.ro/download/perfectionare/Gradul%20I/2018%202019/colocviu%202019.pdf

Sursa: https://isjbihor.ro/perfectionare/grad-didactic-i/1278-colocviul-de-admitere-pentru-gradul-didactic-i-seria-2019-2021
13  Resurse educationale pentru profesori / Concursuri scolare_religie / Concurs national_Cultura si spiritualitate romaneasca_precizari_2019 on: December 08, 2018, 09:22:21 PM
Precizări privind organizarea și desfășurarea Concursului național interdisciplinar de limba şi literatura română şi religie  (clasele a V-a – a XII-a)
CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ
http://www.isjneamt.ro/site/wp-content/uploads/2018/12/Precizari-privind-Concursul-CULTURA-SI-SPIRITUALIALITATE-ROMANEASCA-2019.pdf

Tematica Concursului se circumscrie genericului Frumuseţea sacră a lumii, competiţia desfăşurându-se pe două secțiuni (gimnaziu și liceu), cu câte două niveluri fiecare, după cum urmează:
Secțiunea Gimnaziu:
    nivelul claselor a V-a – a VI-a: Creația ca dar al iubirii divine
    nivelul claselor a VII-a – a VIII-a:  Omul în comuniune cu semenii și divinitatea

Secțiunea Liceu:
    nivelul claselor a IX-a – a X-a: Natura ca dar și responsabilitate
    nivelul claselor a XI-a – a XII-a: Existența între sacru şi profan

Etapele desfăşurării Concursului sunt: pe şcoală, locală, județeană/a sectoarelor municipiului București și naţională.
http://www.isjneamt.ro/site/wp-content/uploads/2018/12/Nr.-15667-29.11.2018.pdf

Sursa: http://www.isjneamt.ro/site/concursul-cultura-si-spiritualialitate-romaneasca-2019/
14  Resurse educationale pentru profesori / Planificari religie_cultul ortodox / Planificari orientative_religie ortodoxa_clasa a VIII-a_2018-2019 on: October 04, 2018, 07:55:36 PM
Planificarea la clasa a VIII - a este orientativa, realizata pe unitati de invatare, in concordanta cu
PROGRAMA ŞCOLARĂ APROBATĂ PRIN O.M. 5097/09.09. 2009.

Documentele postate cuprind si Planificarea anuala la religie, cultul ortodoxa_clasa a VIII - a.
Este prevazuta si Scoala altfel.

Sursa: prof. Diana Nichita, Scoala Gimnaziala "Dimitrie Cantemir", Oradea-Bihor 
15  Resurse educationale pentru profesori / Planificari religie_cultul ortodox / Planificari orientative_religie ortodoxa_clasa a VII-a_2018-2019 on: October 04, 2018, 07:51:46 PM
Planificarea la clasa a VII - a este orientativa, realizata pe unitati de invatare, in concordanta cu
PROGRAMA ŞCOLARĂ APROBATĂ PRIN O.M. 5097/09.09. 2009. 

Documentele postate cuprind si Planificarea anuala la religie, cultul ortodoxa_clasa a VII - a.
Este prevazuta si Scoala altfel.

Sursa: prof. Diana Nichita, Scoala Gimnaziala "Dimitrie Cantemir", Oradea-Bihor 
Pages: [1] 2 3 4 5 6 ... 88
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!