Portal al Profesorului de Religie Ortodoxa
September 21, 2021, 06:51:59 PM *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: SMF - Just Installed
 
   Home   Help Search Login Register  
Pages: 1 [2] 3
  Print  
Author Topic: Definitivat religie_2007  (Read 60108 times)
diana
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2124View Profile WWW Email
« Reply #15 on: August 09, 2016, 07:42:44 AM »

Definitivat religie_rezultate_2016
http://definitivat.edu.ro/generated/files/j/judete.html

Sursa: http://definitivat.edu.ro/
Logged
diana
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2124View Profile WWW Email
« Reply #16 on: October 02, 2016, 07:45:00 PM »

Ordin nr. 5.087/31.08.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant + Ordin nr. 5.223/19.09.2016 privind aprobarea calendarului examenului de definitivare 2017

Proba scrisa a examenului national de definitivare in invatamant se va desfasura în data de 20 aprilie 2017. Nota minima de promovare a examenului a ramas 8 (opt).

Proba scrisa va fi precedata de o etapa eliminatorie, constand din două inspectii de specialitate la clasa si, in plus fata de sesiunile anterioare, de evaluarea portofoliului profesional personal.

Pentru a putea susţine proba scrisa, pe langa conditiile privind vechimea efectiva de predare si calificativul Bine sau Foarte bine, trebuie indeplinita si urmatoarea conditie: media aritmetica a notelor finale la inspectii si a evaluarii portofoliului sa fie minimum 8, dar nu mai putin de 7 la fiecare dintre probele respective.

Calendarul de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2016-2017
https://www.edu.ro/sites/default/files/Anexa%20calendar%20OM5223.pdf

ORDIN  nr. 5.087/31.08.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant
https://www.edu.ro/sites/default/files/OMENCS%205.087_2016%20aprobare%20metodologie%20definitivat%202017.pdf

ORDIN Nr. 5223/2016 din 19 septembrie 2016 privind aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2016-2017
https://www.edu.ro/sites/default/files/OMENCS%205.223_2016%20aprobare%20calendar%20definitivat%202017.pdf

Pentru informatii detaliate va sugerez sa consultati link-urile anterioare si documentele atasate.

Sursa: http://www.edu.ro/nout%C4%83%C5%A3ile-examenului-na%C5%A3ional-de-definitivare-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3%C4%83m%C3%A2nt-sesiunea-2017
          http://edu.ro/ordin-nr-508731082016-privind-aprobarea-metodologiei-de-organizare-%C5%9Fi-desf%C4%83%C5%9Furare-examenului

* definitivat_noutati_2016-2017.doc (38.5 KB - downloaded 195 times.)
* anexe 1- 4 OM 5087.rar (71.26 KB - downloaded 183 times.)
« Last Edit: October 02, 2016, 07:57:57 PM by diana » Logged
diana
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2124View Profile WWW Email
« Reply #17 on: January 24, 2017, 08:52:10 PM »

Modele de subiecte si bareme_Definitivat religie_2016-2017
20 aprilie 2017

Sursa: http://isjbihor.ro/perfectionare/definitivat/664-definitivare-modele-de-subiecte-si-bareme

* Def_126_Religie_ortodoxa_P_2017_var_Model.pdf (103.69 KB - downloaded 178 times.)
* Def_126_Religie_ortodoxa_P_2017_bar_Model.pdf (65.36 KB - downloaded 179 times.)
* Modele_Definitivat_religie_alte culte_2017.rar (1119.71 KB - downloaded 202 times.)
« Last Edit: January 24, 2017, 08:55:29 PM by diana » Logged
diana
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2124View Profile WWW Email
« Reply #18 on: February 07, 2017, 09:41:58 PM »

Ghid de bune practici pentru cadrele didactice in elaborarea portofoliului la examenul de definitivare in invatamant.
http://ismb.edu.ro/documente/diverse/2017/GHID_DEF_final.pdf

Sursa: http://ismb.edu.ro
« Last Edit: February 07, 2017, 09:46:37 PM by diana » Logged
diana
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2124View Profile WWW Email
« Reply #19 on: April 20, 2017, 07:53:34 AM »

Procedura privind sigilarea si secretizarea lucrarilor scrise din cadrul examenului national de definitivare in invatamant se gaseste la urmatorul link:
http://definitivat.edu.ro/docs/Procedura%20secretizare.pdf

Sursa: http://definitivat.edu.ro/
Logged
diana
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2124View Profile WWW Email
« Reply #20 on: April 20, 2017, 05:34:55 PM »

Subiectele si baremele de la examenul de definitivat in invatamant - 20 aprilie 2017, varianta 3
http://subiecte.edu.ro/2017/definitivare/Subiecte_si_bareme/

Sursa: http://subiecte.edu.ro/2017/definitivare/

« Last Edit: April 20, 2017, 05:37:26 PM by diana » Logged
diana
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2124View Profile WWW Email
« Reply #21 on: April 26, 2017, 07:14:10 AM »

Rezultatele candidatilor la proba scrisa a examenului de definitivare in invatamant sesiunea 2017
http://isjbihor.ro/download/perfectionare/definitivat/rezultate_def_site_2017%20(2).pdf (pentru judetul Bihor)
http://definitivat.edu.ro/ (in tara)

Depunere contestatii definitivat 2017
http://isjbihor.ro/download/resurse%20umane/depunere%20contestatii%20definitivat%202017.pdf

Sursa: http://isjbihor.ro/perfectionare/definitivat/790-rezultatele-candidatilor-la-proba-scrisa-a-examenului-de-definitivare-in-invatamant-sesiunea-2017
          http://definitivat.edu.ro/
« Last Edit: April 26, 2017, 07:17:27 AM by diana » Logged
diana
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2124View Profile WWW Email
« Reply #22 on: September 05, 2017, 07:38:50 PM »

Proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ (anul școlar 2017-2018) se va desfășura miercuri, 18 iulie 2018. Înscrierea candidaților care doresc să obțină definitivarea în învățământ se face la unitățile de învățământ, până în data de 9 octombrie 2017, inclusiv.

Celelalte etape prevăzute în calendarul de organizare și desfășurare a acestui examen, aprobat prin ordin de ministru https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%204815_30_08_2017%20Def.pdf, sunt următoarele: emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/a Municipiului București (până la 2 octombrie 2017), transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratele școlare județene/ISMB în paralel cu verificarea și avizarea acestora (până la 9 octombrie 2017), respectiv informarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere (9 - 31 octombrie). Inspecțiile de specialitate vor fi efectuate până la 1 iunie 2018. Ulterior (3 - 10 iunie 2018), în vederea susținerii probei scrise, dosarele de înscriere ale candidaților din baza de date vor fi completate și validate.

Prima afișare a rezultatelor înregistrate de participanții la proba scrisă va avea loc în 24 iulie. În zilele de 24 și 25 iulie vor putea fi depuse contestații, care vor fi soluționate în intervalul 25 - 27 iulie. Afișarea rezultatelor finale este programată în data de 27 iulie. Listele nominale cu candidații admiși vor fi transmise la Ministerul Educației Naționale în săptămâna 30 iulie - 3 august, MEN urmând să valideze rezultatele examenului prin ordin de ministru.

Sursa: https://www.edu.ro/calendarul-de-organizare-%C8%99i-desf%C4%83%C8%99urare-examenului-na%C8%9Bional-de-definitivare-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2nt-2017-2018
« Last Edit: September 05, 2017, 07:41:08 PM by diana » Logged
diana
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2124View Profile WWW Email
« Reply #23 on: September 27, 2017, 04:36:36 PM »

A fost publicat OMEN nr. 4814/31.08.2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 743/15.09.2017.

Examenul scris pentru obținerea definitivării în învățământ în anul școlar 2017-2018, va avea loc în data de 18 iulie 2018.

Înscrierea la examen se face la nivelul unităților de învățământ, iar DOSARELE SE ÎNREGISTREAZĂ la secretariatul I.S.J. Bihor în perioada 2-9 octombrie 2017 după următorul program: Luni-Joi orele 9-16, Vineri orele 9-14.

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:

 a) fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ -  prevăzută în Anexa nr. 1- completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat;

b) copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ;

c) document certificat "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică;

d) copii ale următoarelor documente, certificate "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, certificat de naştere, document privind schimbarea numelui;

 e) adeverință privind calificativul “Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru ultimul an școlar în care candidatul a desfășurat activitate didactică, cu excepția candidaților aflați în primul an de stagiu;

f) adeverinţă privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (3)-taxa se va plăti la centrul de examen;

g) adeverință din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii;

h) dovada autorizării/acreditării unității de învățământ private, în baza LEN 1/2011 Cap. II , art. 22. alin 1.

Documentele specificate se vor depune într-un dosar de carton cu șină! fără folii de plastic!!!

Pe fiecare dosar se va menţiona:

    DEFINITIVARE 2018;
    Numele şi prenumele candidatului (conform C.I.);
    Specialitatea, disciplina de examen;
    Școala unde funcţionează în anul şcolar 2017- 2018;
    Nr. de telefon la care cadrul didactic poate fi contactat (de preferat telefon mobil);
    Limba de susținere a examenului.

IMPORTANT

Candidații care și-au depus dosarul de înscriere în noiembrie 2016, vor completa dosarul pentru DEF 2018 cu următoarele documente:

a) fişa de înscriere la examenul naţional de definitivare în învăţământ -  prevăzută în Anexa nr. 1- completată şi confirmată de conducerea unităţii de învăţământ şi semnată de candidat;

b) adeverință privind calificativul “Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru ultimul an școlar în care candidatul a desfășurat activitate didactică, cu excepția candidaților aflați în primul an de stagiu;

c) adeverinţă privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidaţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (3)-taxa se va plăti la centrul de examen (dacă este cazul);

d) adeverință din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii;

e) dovada autorizării/acreditării unității de învățământ private, în baza LEN 1/2011 Cap. II , art. 22. alin 1 (dacă este cazul).

Sursa: https://isjbihor.ro/perfectionare/definitivat/926-examenul-national-de-definitivare-in-invatamant-2
« Last Edit: July 25, 2018, 07:45:45 AM by diana » Logged
diana
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2124View Profile WWW Email
« Reply #24 on: June 29, 2018, 11:12:55 AM »

Metodologia-cadru privind organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant (OMEN 4814/2017 din 31 august 2017 aprobare metodologie examen definitivat 2018) se gaseste la link-ul urmator:
http://definitivat.edu.ro/2018/docs/OM%20Metodologie%20MO.pdf

Calendarul privind organizarea si desfasurarea examenului national de definitivare in invatamant, anexă la OMEN 3815 din 31 august 2017 se gaseste la link-ul urmator:
http://definitivat.edu.ro/2018/docs/OMEN%204815_30_08_2017%20Def.pdf

Anexele 1-4 la OMEN 4814/2017 din 31 august 2017 aprobare metodologie examen definitivat 2018 se gasesc in atasament.

Programele pentru examen se gasesc in atasament.

Sursa: http://definitivat.edu.ro/2018/

* programa religie ortodoxa definitivat 2018.rar (50.04 KB - downloaded 61 times.)
* programa religie_alte culte definitivat 2018.rar (194.5 KB - downloaded 57 times.)
* Anexe 2018.rar (1365.91 KB - downloaded 133 times.)
« Last Edit: June 29, 2018, 11:37:52 AM by diana » Logged
diana
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2124View Profile WWW Email
« Reply #25 on: July 19, 2018, 12:06:20 PM »

Subiectele si baremele de la examenul de definitivat in invatamant - 18 iulie 2018, varianta 2
http://subiecte.edu.ro/2018/definitivare/Subiecte_si_bareme/

Sursa: http://subiecte.edu.ro/2018/definitivare/

* definitivat religie_cultul ortodox_subiecte_2018.rar (74.15 KB - downloaded 70 times.)
* definitivat religie_alte culte_subiecte_2018.rar (9171.67 KB - downloaded 88 times.)
« Last Edit: July 19, 2018, 12:14:58 PM by diana » Logged
diana
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2124View Profile WWW Email
« Reply #26 on: July 25, 2018, 07:55:51 AM »

Rezultatele candidatilor la proba scrisa a examenului de definitivare in invatamant sesiunea 2018
https://isjbihor.ro/download/perfectionare/definitivat/rezultate_inainte%20de%20contestatii_de%20afisat.pdf (pentru judetul Bihor)
http://definitivat.edu.ro/ (in tara)

Depunere contestatii definitivat 2018
https://isjbihor.ro/download/perfectionare/definitivat/2017%202018/Definitivare%202018.pdf

Sursa: http://isjbihor.ro
         http://definitivat.edu.ro/
« Last Edit: July 25, 2018, 07:58:29 AM by diana » Logged
diana
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2124View Profile WWW Email
« Reply #27 on: October 04, 2018, 07:03:39 PM »

Proba scrisa a examenului pentru obtinerea definitivarii in invatamant in anul scolar 2018-2019, va avea loc in 24 iulie 2019.

Inscrierea la examen se face la nivelul unitatilor de invatamant, pana la 12-10-2018.

Mai multe amanunte aflati aici: https://isjbihor.ro/perfectionare/definitivat/1253-examenul-national-de-definitivare-in-invatamant-2019

Sursa: https://isjbihor.ro
« Last Edit: July 24, 2019, 07:42:42 AM by diana » Logged
diana
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2124View Profile WWW Email
« Reply #28 on: July 24, 2019, 08:03:39 AM »

Definitivat religie_modele de subiecte-bareme 2019

Sursa: http://subiecte.edu.ro/2019/definitivare/modeledesubiecte/

* modele_definitivat_religie ortodoxa 2019.rar (73.93 KB - downloaded 42 times.)
* modele_definitivat_alte culte 2019.rar (679.43 KB - downloaded 36 times.)
« Last Edit: July 24, 2019, 08:05:26 AM by diana » Logged
diana
Administrator
Hero Member
*****
Posts: 2124View Profile WWW Email
« Reply #29 on: August 06, 2019, 12:36:07 PM »

Definitivat religie_subiecte-bareme 2019

Sursa: http://subiecte.edu.ro/2019/definitivare/Subiecte_si_bareme/

* Definitivat_subiecte_religie ortodoxa 2019.rar (75.6 KB - downloaded 35 times.)
* Definitivat_subiecte_religie alte culte 2019.rar (697.98 KB - downloaded 36 times.)
« Last Edit: August 06, 2019, 12:38:45 PM by diana » Logged
Pages: 1 [2] 3
  Print  
 
Jump to:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!